PEDICURE

Liesbeth's Beauty Corner

 

 

Nieuws

Liesbeth's Beauty Corner vindt uw privacy belangrijk!

Daarom willen wij u graag informeren omtrent uw gegevens en hoe wij daar mee omspringen.

Naar aanleiding van de nieuwe privacy wetgeving wensen wij u het volgende mede te delen.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten? Aarzel niet om ons te contacteren.

Liesbeth's Beauty Corner doet er alles aan om u gegevens te beschermen.

 

Liesbeth's Beauty Corner, gevestigd aan Hamsesteenweg 69, 3971 Heppen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Liesbeth's Beauty Corner

Liesbeth Geboes

Hamsesteenweg 69, 3971 Heppen

http://www. liesbethsbeautycorner.be

liesbethsbeautycorner@gmail.com

 

Liesbeth Geboes is de functionaris gegevensbescherming van Liesbeth's Beauty Corner.

Zij is te bereiken via liesbethsbeautycorner@gmail.com of +32 497602054

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Liesbeth's Beauty Corner verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor-en achternaam

-Adres

-Telefoonnummer

-Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarig, neem dan contact met ons op via liesbethsbeautycorner@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Liesbeth's Beauty Corner verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Liesbeth's Beauty Corner bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

-Persoonsgegevens > Bewaartermijn > Op vraag van klant en/of stopzetting samenwerking.

-Adres > Bewaartermijn > Op vraag van klant en/of stopzetting samenwerking.

-Telefoonnummer > Bewaartermijn > Op vraag van klant en/ of stopzetting samenwerking.

-Enzovoort > Bewaartermijn > Op vraag van klant en/of stopzetting samenwerking.

Delen van persoonsgegevens aan derden

Liesbeth's Beauty Corner vertrekt geen gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Liesbeth's Beauty Corner gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Dit kunt u zelf doen via ons. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en /of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar liesbethsbeautycorner@gmail.com

Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy.

Liesbeth's Beauty Corner zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Liesbeth's Beauty Corner wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Liesbeth's Beauty Corner neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, net dan contact met ons op via liesbethsbeautycorner@gmail.com

Liesbeth's Beauty Corner heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals virusscanner en/of firewall.

-TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog) gegevens te bemachtigen.

 

Stay safe!

 

Vriendelijke groeten,

Liesbeth Geboes

 

 

 

 

 

 

 

Pedicure

 

 

TARIEVEN GELDIG VANAF 01/01/2018

 

 • Medische pedicure: 1e consultatie / onregelmatig: 28,00€, aan huis: 30,00€

anamnese vragenlijst

voetscreening

behandelplan opstellen

desinfectatie van de voeten

volledige voetverzorging inclusief verwijderen van eelt, likdoorns, ingegroeide nagels,...

met deugddoende voetmassage als afsluiter

 

 • Medische pedicure: standaard om de 5 à 8 weken: 25,00€, aan huis: 30,00€

desinfectatie van de voeten

volledige voetverzorging met deugddoende voetmassage als afsluiter

 

 • Medische pedicure bij reuma of diabetes: 25,00€, aan huis: 30,00€

desinfectatie van de voeten

volledige voetverzorging volledig aangepast aan uw voeten met extra aandacht voor diabetes of reuma

 

 • Verwijderen van likdoorns/eelt/eeltpitten (maximum 10 minuten): 15,00€

 

 • Behandeling van ingegroeide nagels (maximum 2 nagels):

plaatsen van B/S Spangen: 15,00€ per nagel

 • Klovenbehandeling: 25,00€

wegsnijden randen, polijsten, paraffinepakking en klovenzalf

 

 • Paraffinepakking van de voeten: 18,00€ koud / 20,00€ warme paraffine

peeling van de voeten + paraffinecrème of paraffinebad + voetmassage

 

 • Behandeling voetwrat: 5,00€ per voet

De behandeling door de pedicure bestaat erin een pakking aan te brengen met wrattenzalf die men gedurende 5 dagen laat zitten. Na het verwijderen van de pakking ziet de wrat en de huid er omheen sterk uitgebeten uit. Met een mesje wordt alle dode huid weggesneden en weggespeeld. Daarna wordt de behandeling herhaald net zolang tot de huid er weer roze uitziet.

 

 • SPA Pedicure: 35,00€

voetbadje, verzorgde pedicure met peeling, masker en relax voetmassage

 

 • SPA pedicure met Paraffine: 38,00€ koud / 42,00€ warme paraffine

voetbadje, verzorgde pedicure met paraffinepakking van de voeten en als afsluiter een relax voetmassage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • SHELLAC Nagelverzorging op de teennagels: 30,00€
 • SHELLAC Nagelverzorging in combinatie met pedicure: 55,00€
 • VERWIJDEREN Shellac: 18,00€

 

 

Ook raadpleging PEDICURE

in ARTSENPRAKTIJK BALEN CENTRUM

Artsenpraktijk Balen Centrum

Molenstraat 18/2

2490 Balen

 

secretariaat: 014/81.19.15 of kijk op de website http://www.deartsenpraktijk.be